Торсионни полета Архиви - Спинор България

Торсионни полета

Торсионните полета са компонент на електромагнитните излъчвания (ЕМП). Наричат се също и информационни компоненти на ЕМП. Това са фазови промени във физическия вакуум, заключаващи се в нарушения на обвивката на фотоните (които, от своя страна, преминават през вакуума на електромагнитните вълни).

Торсионните полета са обект на изследване от учените в продължение на няколко десетилетия, а в следващите статии можете да получите повече информация за същността им, за проучванията и за начините за справяне с вредата от тях:

03.01.2017
Мониторите на лаптопи като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите с електроннолъчева тръба (ЕЛТ) се явяват източници на електростатични полета, рентгенови, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както и на (свръх-) нискочестотно електромагнитно излъчване. Въпросът […]
28.12.2016
Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве са наболял проблем в съвременните общества, на който заслужава да се обърне специално внимание. Днес, в модерния свят съществува изключително мощна индустрия, […]
27.12.2016
Синдром на компютърния стрес

Синдром на компютърния стрес

Специалистите от медицинските кръгове са загрижени, че в средите на операторите на компютри се появява нов тип все още неопределено заболяване, което е придружено от група […]
22.12.2016
Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Сърцето и мозъкът са своеобразни генератори на електромагнитни и торсионни полета, а цялото тяло има и излъчва свое уникално торсионно поле (наричано още от учения Бирден […]