Продукти за защита

Showing all 4 results

 • антирадиационен стикер за мобилен телефон спинор истински

  Антирадиационен стикер „Спинор“ – защита от облъчване на мобилни телефони

  49.90лв.

  Антирадиационен стикер „Спинор“ е надежден и лесен за предпазване от отрицателното влияние на въртящи (информационни) компоненти на електромагнитни лъчения на мобилни телефони, радиотелефони, МРЗ плейъри, лаптопи и други електронни устройства.

   Гаранционният срок за експлоатация на стикера „Спинор“ е минимум 7 години.

 • устройство, предпазващо от вредните wi-fi излъчвания

  Защита от вредните излъчвания на Wi-Fi – „Vernada Geo“

  480.00лв.

  Vernada Geo – защита от негативното влияние на Wi-Fi, както и на помещения върху геопатогенните зони

  Устройството „Vernada Geo“ неутрализира влиянието от вредните излъчвания на Wi-Fi системите, безжичните мрежи, както и на геопатогенните зони, върху които са разположени апартаменти, офиси и други помещения, като по този начин защитава хората от вредното влияние на радиацията.

  Гаранционният срок за експлоатация на устройството „Vernada Geo“ е минимум 7 години.

   

 • устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори

  Защита от вредното влияние на телевизорите и мониторите на ПК – „Форпост-1“

  180.00лв.

  Устройството „Форпост-1“ се оказва надеждно и удобно средство за защита на човека от негативните влияния на торсионните или инфорационните компоненти на електромагнитните излъчвания на мониторите на персоналните компютри, телевизорите и електронната техника като цяло.

  Гаранционният срок за експлоатация на устройството „Форпост-1“ е минимум 7 години.

 • устройство за неутрализиране на вредните влияния на базови станции на мобилни телефони

  Неутрализиране на негативното влияние на базовите станции на мобилните мрежи – Vernada

  480.00лв.

  Устройството „Vernada” неутрализира зоните, в които има наличие на леви торсионни полета и които възникват в резултат на инсталирането на базови станции, по начин, който защитава хората и другите живи същества от тяхното негативно влияние.

  Гаранционният срок за експлоатация на устройството „Vernada“ е минимум 7 години.