Торсионни полета Архиви - Страница 2 от 4 - Спинор България

Торсионни полета

Торсионните полета са компонент на електромагнитните излъчвания (ЕМП). Наричат се също и информационни компоненти на ЕМП. Това са фазови промени във физическия вакуум, заключаващи се в нарушения на обвивката на фотоните (които, от своя страна, преминават през вакуума на електромагнитните вълни).

Торсионните полета са обект на изследване от учените в продължение на няколко десетилетия, а в следващите статии можете да получите повече информация за същността им, за проучванията и за начините за справяне с вредата от тях:

12.12.2016

Основни известни рискови фактори за нарушения на здравето

Проблемът за негативното влияние на компютъра върху човешкото здраве се решава в две направления. Това не е фалшиво артикулиран проблем, тъй като са натрупани много доказателства, […]
09.12.2016
устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори

Защитните устройства. Устройството „Форпост – 1“

Устройство за защита от негативното влияние от мониторите на персоналните компютри и екраните на телевизорите Специалистите от Националния технически университет, „Спинор Интернешънъл“ и Международния университет по […]
08.12.2016

Защитните устройства. Стикерът „Спинор“

Служителите на „Спинор Интернешънъл“ (Киев, Украйна) успяха да разработят устройства за защита на човека от т.нар. торсионни излъчвания (ТИ) на мобилните телефони, като разработиха дифракционна решетка […]
07.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo”

„Vernada Geo” – защита от негативното влияние на торсионните полета на Wi-Fi рутерите и геопатогенните зони в помещението. Устройството „Vernada Geo” неутрализира влиянията на излъчванията на торсионните […]