Защо Спинор-България? Архиви - Спинор България

Защо Спинор-България?

Защото Спинор-България е социално отговорна компания, която не просто предлага на пазара защитни устройства срещу вредните влияния на технологиите, но и застава зад дейността си със своето име, авторитет и отговорност.

Защото Спинор-България е информационна система, чиято цел е да осведомява за потенциалните опасности за здравето, да разкрие вредните влияния и тяхната същност, да направи достъпни за българите всички разработки и изследвания по темата, да уведоми аудиторията за действието на защитните устройства.

Защото Спинор предлага продукти, които повишават общото здравословно състояние и неутрализират рисковете от сериозни заболявания, без да се налага хората да променят навиците си или да намаляват употребата на техниката в бита и работата си.

Защото Спинор знае колко ползи носи употребата на компютри, телефони, рутери и т.н. в днешната съвременност и съчетава потребностите на съвременния човек грижата за здравето му.

Защото Спинор-България работи в сътрудничество с международни организации и институти, на базата на чиито изследвания и научни трудове са разработени защитни продукти за работа с компютри и технологии.

Следващите статии се отнасят до дейността и продуктите на Спинор-България. Научете повече по въпроса:

03.02.2017
Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Винаги ще има утре… защо да не бъдем част от него? Бизнесът в България днес все по-често страда от липсата на качествени кадри и служители. В последните […]
03.02.2017
Да върнем природата в нашия дом

Да върнем природата в нашия дом

Трябва ли да започнем да мислим за себе си, едва когато е твърде късно… ? Ежедневно всеки един от нас се сблъсква с черната статистика за мобилните […]
28.12.2016
Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве са наболял проблем в съвременните общества, на който заслужава да се обърне специално внимание. Днес, в модерния свят съществува изключително мощна индустрия, […]
09.12.2016
устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори

Защитните устройства. Устройството „Форпост – 1“

Устройство за защита от негативното влияние от мониторите на персоналните компютри и екраните на телевизорите Специалистите от Националния технически университет, „Спинор Интернешънъл“ и Международния университет по […]