Защо Спинор-България? Архиви - Страница 2 от 3 - Спинор България

Защо Спинор-България?

Защото Спинор-България е социално отговорна компания, която не просто предлага на пазара защитни устройства срещу вредните влияния на технологиите, но и застава зад дейността си със своето име, авторитет и отговорност.

Защото Спинор-България е информационна система, чиято цел е да осведомява за потенциалните опасности за здравето, да разкрие вредните влияния и тяхната същност, да направи достъпни за българите всички разработки и изследвания по темата, да уведоми аудиторията за действието на защитните устройства.

Защото Спинор предлага продукти, които повишават общото здравословно състояние и неутрализират рисковете от сериозни заболявания, без да се налага хората да променят навиците си или да намаляват употребата на техниката в бита и работата си.

Защото Спинор знае колко ползи носи употребата на компютри, телефони, рутери и т.н. в днешната съвременност и съчетава потребностите на съвременния човек грижата за здравето му.

Защото Спинор-България работи в сътрудничество с международни организации и институти, на базата на чиито изследвания и научни трудове са разработени защитни продукти за работа с компютри и технологии.

Следващите статии се отнасят до дейността и продуктите на Спинор-България. Научете повече по въпроса:

08.12.2016

Защитните устройства. Стикерът „Спинор“

Служителите на „Спинор Интернешънъл“ (Киев, Украйна) успяха да разработят устройства за защита на човека от т.нар. торсионни излъчвания (ТИ) на мобилните телефони, като разработиха дифракционна решетка […]
07.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo”

„Vernada Geo” – защита от негативното влияние на торсионните полета на Wi-Fi рутерите и геопатогенните зони в помещението. Устройството „Vernada Geo” неутрализира влиянията на излъчванията на торсионните […]
06.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada”

Базовите станции на мобилните телефони – източници на технопатогенни излъчвания Негативното влияние на технопатогенните зони, които представляват особени геодинамични зони, се засилва все повече със съвременното […]
02.12.2016

Проблемът за вредните влияния на електромагнитните излъчвания от съвременната техника и патогенните зони

С публикацията на настоящия протокол, който ние от Спинор България се ангажирахме да публикуваме по споразумение с нашите колеги от Спинор Интернешънъл, целим да онагледим сериозността […]