Вредата от базовите станции Архиви - Спинор България

Вредата от базовите станции

Вредата от базовите станции на мобилните мрежи

Вредата от базовите станции на мобилните мрежи не е нов проблем пред съвременния човек. Излъчванията от тях са навсякъде и засягат хората в големите градове през по-голямата част от ежедневието им. За щастие, години наред се правят изследвания за рисковете от тяхното влияние и се разработват защитни устройства, които да защитят човешкото здраве.

Следващите статии са посветени на всички аспекти по този въпрос: рискове, вреди, проучвания, уреди за защита и т.н.

06.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada”

Базовите станции на мобилните телефони – източници на технопатогенни излъчвания Негативното влияние на технопатогенните зони, които представляват особени геодинамични зони, се засилва все повече със съвременното […]
02.12.2016

Проблемът за вредните влияния на електромагнитните излъчвания от съвременната техника и патогенните зони

С публикацията на настоящия протокол, който ние от Спинор България се ангажирахме да публикуваме по споразумение с нашите колеги от Спинор Интернешънъл, целим да онагледим сериозността […]
12.05.2016
вредни влияния върху човека и животните

Примери за вредното влияние върху живите организми

ПРИМЕРИ ЗА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЕСТЕСТВЕНАТА СРЕДА И ЧОВЕКА Пет примера, проучени от автора 1. Стопанство за производство на мляко във Финистер Става […]
11.05.2016

Вредното влияние на релейните антени

ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ НА РЕЛЕЙНИТЕ АНТЕНИ И ВЯТЪРНИТЕ ТУРБИНИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И ЖИВОТНИТЕ Развитието на новите технологии като вятърните турбини и релейните антени, които са необходими […]