Влияние на технологиите върху здравето Архиви - Спинор България

Влияние на технологиите върху здравето

Технологиите влияят върху здравословното състояние и тяхното влияние е обект на научно изследвания от повече от 10 години. За съжаление, влияние на технологиите върху здравето е негативно. За щастие, има как да се неутрализират вредите. Оплаквания като главоболие, преумора, болка и сухота в очите, напрежение, раздразнителност, могат да са както състояния, така и симптоми на сериозни болести, причинени от електромагнитните излъчвания.

Следващите статии са посветени на тази тематика и съдържат информация както за вредите, така и за възможностите за защита.

03.02.2017
Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Винаги ще има утре… защо да не бъдем част от него? Бизнесът в България днес все по-често страда от липсата на качествени кадри и служители. В последните […]
03.02.2017
Да върнем природата в нашия дом

Да върнем природата в нашия дом

Трябва ли да започнем да мислим за себе си, едва когато е твърде късно… ? Ежедневно всеки един от нас се сблъсква с черната статистика за мобилните […]
03.01.2017
Мониторите на лаптопи като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите с електроннолъчева тръба (ЕЛТ) се явяват източници на електростатични полета, рентгенови, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както и на (свръх-) нискочестотно електромагнитно излъчване. Въпросът […]
28.12.2016
Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве са наболял проблем в съвременните общества, на който заслужава да се обърне специално внимание. Днес, в модерния свят съществува изключително мощна индустрия, […]