Влияние на технологиите върху здравето Архиви - Страница 2 от 4 - Спинор България

Влияние на технологиите върху здравето

Технологиите влияят върху здравословното състояние и тяхното влияние е обект на научно изследвания от повече от 10 години. За съжаление, влияние на технологиите върху здравето е негативно. За щастие, има как да се неутрализират вредите. Оплаквания като главоболие, преумора, болка и сухота в очите, напрежение, раздразнителност, могат да са както състояния, така и симптоми на сериозни болести, причинени от електромагнитните излъчвания.

Следващите статии са посветени на тази тематика и съдържат информация както за вредите, така и за възможностите за защита.

12.12.2016

Основни известни рискови фактори за нарушения на здравето

Проблемът за негативното влияние на компютъра върху човешкото здраве се решава в две направления. Това не е фалшиво артикулиран проблем, тъй като са натрупани много доказателства, […]
09.12.2016
устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори

Защитните устройства. Устройството „Форпост – 1“

Устройство за защита от негативното влияние от мониторите на персоналните компютри и екраните на телевизорите Специалистите от Националния технически университет, „Спинор Интернешънъл“ и Международния университет по […]
08.12.2016

Защитните устройства. Стикерът „Спинор“

Служителите на „Спинор Интернешънъл“ (Киев, Украйна) успяха да разработят устройства за защита на човека от т.нар. торсионни излъчвания (ТИ) на мобилните телефони, като разработиха дифракционна решетка […]
07.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo”

„Vernada Geo” – защита от негативното влияние на торсионните полета на Wi-Fi рутерите и геопатогенните зони в помещението. Устройството „Vernada Geo” неутрализира влиянията на излъчванията на торсионните […]