Биобезопасна зона Архиви - Спинор България

Биобезопасна зона

Биобезопасна зона се създава от защитните устройства Спинор в зоните с леви торсионни полета, които влияят негативно на човешкото здраве. Тя се създава чрез предизвикване на взаимна компенсация на полетата на съвременната електроника и уредите за защита от вредното им въздействие. Биобезопасната зона не влияе на работата на техниката (компютри, телефони, рутери и т.н.).

Следващите публикации съдържат информация за защитните устройства и същността на работата им по отношение не само на създаването на биобезопасната зона, но и на цялостното възпрепятстване на вредата за здравето на хората и животните.

03.02.2017
Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Винаги ще има утре… защо да не бъдем част от него? Бизнесът в България днес все по-често страда от липсата на качествени кадри и служители. В последните […]
22.12.2016
Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Сърцето и мозъкът са своеобразни генератори на електромагнитни и торсионни полета, а цялото тяло има и излъчва свое уникално торсионно поле (наричано още от учения Бирден […]
08.12.2016

Защитните устройства. Стикерът „Спинор“

Служителите на „Спинор Интернешънъл“ (Киев, Украйна) успяха да разработят устройства за защита на човека от т.нар. торсионни излъчвания (ТИ) на мобилните телефони, като разработиха дифракционна решетка […]
07.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo”

„Vernada Geo” – защита от негативното влияние на торсионните полета на Wi-Fi рутерите и геопатогенните зони в помещението. Устройството „Vernada Geo” неутрализира влиянията на излъчванията на торсионните […]