Синдром на компютърния стрес - Спинор България

Синдром на компютърния стрес

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм
Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм
22.12.2016
Компютрите и детското здраве
Компютрите и детското здраве
28.12.2016

Синдром на компютърния стрес

Синдром на компютърния стрес

Специалистите от медицинските кръгове са загрижени, че в средите на операторите на компютри се появява нов тип все още неопределено заболяване, което е придружено от група симптоми като силно главоболие, възпаление на очите, алергия, раздразнителност, летаргия и депресия и което те наричат синдром на компютърния стрес (СКС).

Симптомите на заболяванията са разнообразни и многобройни. Тук те са групирани на базата на влиянието на компютрите върху една или друга част от организма на човека. По правило наличието само на един симптом е малко вероятно, доколкото всички човешки органи са функционално свързани:

  1. Физически заболявания: сънливост, прекомерна умора, постоянна отпадналост, главоболие след работа, болки в очите (очната ябълка), главоболие в областта на челото, болки в тила, болки в долната част на гърба, болки в областта на бедрата и краката, мравучкане, изтръпване, болки в ръцете и китките, напрежение в мускулите в горната част на тялото (врата, гърба, раменете).
  2. Заболявания на очите: умора, чувство на остра болка, парене, сърбеж, сълзене и др.
  3. Нарушения на визуалното възприятие: замъглено зрение на близко и далечно разстояние веднага след работа с компютър (изображението на екрана нарушава способността на зрителната система за ясно фокусиране), силно замъглено зрение през целия ден, поява на двойно виждане и др.
  4. Понижена концентрация и работоспособност, които често са резултат от нарушения на зрението; раздразнителност по време и след работа и др.

Причини за различните симптоми на СКС според лекарите се дължат на пет основни фактора при работа с компютър:

  • Неправилна работа на окото и погрешна позиция на тялото;
  • Носене на неподходящи очила и лещи;
  • Неправилна организация на работното място;
  • Общият сбор от физически, умствени и зрителни натоварвания;
  • Ниско ниво на визуална подготовка.

Въпреки това обаче основната причина за негативното влияние на компютърните монитори, екраните на телевизорите и другите битови уреди върху техните потребители се явява торсионният компонент на електромагнитните полета (ЕМП). Това мнение споделят и учените А. В. Бобров и В. П. Казначеев, които твърдят, че торсионните полета (ТП) са основа на информационното взаимодействие в биологията. Съществува и небезоснователното мнение, че с изключение на отрицателните фактори на вредно въздействие може да се понижи и вероятността за възникване на СКС до някакъв приемлив минимум.

Руският изследователски институт по защита на труда провежда редица медико-биологически изследвания на въздействието на компютрите върху техните ползватели. Приведената по-долу таблица (1) илюстрира резултатите от тези изследвания.

Таблица 1

Ефекти върху здравето на ползвателя на компютър.

Симптоми при въздействие Процент на потърпевши потребители, за които е съобщено
Работа пред монитор на ПК (в месеци)
До 12 години (непълни) До 12 години (пълни) Малко над 12 (непълни) год. Малко над 12 (пълни) год.
Главоболие 8 35 51 76
Умора и замаяност 5 32 41 69
Нарушен нощен сън 8 15 50
Сънливост през деня 11 22 48 76
Смяна на настроенията 8 24 27 50
Повишена раздразнителност 3 11 22 51
Депресия 3 16 22 50
Понижения на умствените способности, нарушение на паметта 3 12 40
Напрежение в областта на челото и по целия скалп 3 5 13 19
Косопад 3 5
Болки в мускулите 11 14 21 32
Болки в сърцето, неравномерен сърдечен ритъм, задух 5 7 32

Ефекти на радиацията на персоналните компютри (ПК) върху здравето на човека

Във връзка с масовата компютъризация е необходимо по-задълбочено проучване на ефектите на радиацията върху здравето на хората и преди всичко върху тяхното съзнание. Сигурността при работата с компютър е достатъчно сериозен проблем, който не бива пренебрегнат дори в изследванията на Световната здравна организация и други световни престижни организации. Европейската икономическа общност още през 1992 г. издава директива, според която операторите на персонален компютър трябва да бъдат информирани за необходимите мерки за сигурност, а в някои страни, като например Германия, компютърните оператори са включени в списъка с най-опасните професии.

За да се намалят посочените по-горе ефекти на радиационно въздействие от (персоналните) компютри с инсталирани филтри, се разработват нови модели, които съдържат течни кристали. Специално внимание следва да се обърне на радиацията от компютрите с LCD монитори. Сред потребителите на компютри се утвърждава мнението, че лаптопите с LCD екрани имат значително по-ниски нива на ЕМИ в сравнение с традиционните нива и че те са едва ли не напълно екологични. Както се вижда от проучванията, проведени от различни организации като „Елит“ и „Циклон-Тест“ (Москва, Русия), това схващане е напълно погрешно.

Инсталирането на определени специфични филтри на компютрите не винаги се оказва разрешение на този проблем. Редица организации, с цел да насърчат използването на сертификати, в които се привеждат погрешни или недостатъчно параметри, дават указания за наличието на пълна защита от електромагнитните и електростатичните полета. В същото време е известно, че дори качествените филтри могат да улавят радиацията на електромагнитните излъчвания само при тяхното заземяване, което е функция на защитните устройства срещу негативните за човешкото здраве ЕМИ, при това в значителна степен (95-98%) предотвратяват преминаването (но не улавят) на електрическите компоненти, за разлика от магнитните компоненти, които не се изменят.