Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ - Спинор България

Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ

Компютрите и детското здраве
Компютрите и детското здраве
28.12.2016
Да върнем природата в нашия дом
Да върнем природата в нашия дом
03.02.2017

Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопи като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите с електроннолъчева тръба (ЕЛТ) се явяват източници на електростатични полета, рентгенови, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както и на (свръх-) нискочестотно електромагнитно излъчване.

Въпросът за възможното въздействие на комплексните електромагнитни излъчвания или техните разновидности и връзката им с появата на различни заболявания е поставен отдавна от учени и изследователи. До края на 50-те години в Украйна и Русия са въведени първите нормативи, ограничаващи радиочестотното въздействие; в края на 60-те съветските учени откриват вредното влияние на електромагнитните полета (ЕМП) върху централната нервна система на човека; през 70-те този проблем вече е обект на сериозни дискусии и изследвания.

Рентгеновите лъчи възникват като резултат от сблъсъка на електронния лъч с вътрешната повърхност на мониторите с ЕЛТ. Обичайно стъклото на кинескопа е непроницаемо за рентгеновите лъчи. При нормално работещ дисплей нивата на излъчванията не надвишават нивата на фоновите излъчвания. Според разстоянието на отдалеченост излъчванията дори геометрически намаляват своята прогресивност.

Източникът на електростатично поле проявява положителен потенциал, в качеството си на ускоряващ електронния лъч поради специфичната вътрешна повърхност на екрана. Интензитетът на полето за многоцветен дисплей може да достигне до 18 kV. От външната страна на екрана са привлечени отрицателни частици от въздуха, които при нормална влажност имат известна проводимост. Ако външната повърхност на екрана е заземена, то отрицателния заряд по него понижава напрежението на електростатичното поле с 40-50% при по-сух въздух и с повече от 50% при влажен въздух в помещението.

Източниците на електромагнитни излъчвания се явяват захранваща електрическа мрежа (с честота 50 Hz), система за странично индексиране (2-400 kHz), единици на модулационния лъч при монитори с ЕЛТ (5-10 mHz). Електромагнитните полета имат електрически и магнитни компоненти, чиято взаимовръзка е изключително сложна. Оценката на влиянието на електрическите и магнитните компоненти се извършва поотделно, но заедно те оказват вредно влияние върху човека.

Какви са опасностите, които крият тези вредни влияния? Учените установяват, че излъчванията от екрана на преносимия компютър на първо място влияят негативно на централната нервна система на неговия ползвател, което води до главоболие, виене на свят, гадене, депресия, безсъние, липса на апетит и стрес. От друга страна, нервната система реагира и на кратки по продължителност влияния и може да доведе до промени в хормоналния баланс на организма и нарушения на биотоковете в мозъка.

Особено потърпевши от този процес са способността за учене и паметта. Нискочестотните електромагнитни полета могат да причинят и редица кожни заболявания (акне, екземи, лишеи и др.), както и заболявания на стомашно-чревния тракт; те влияят на белите кръвни телца, което увеличава риска от появата на тумори, включително злокачествени. Особено внимание учените и изследователите обръщат на влиянието на електромагнитните излъчвания (ЕМИ) върху жените по време на тяхната бременност.

Статистиката свидетелства, че работата на лаптоп или друг компютър нарушава нормалното протичане на бременността, повишава риска от аборт и често се явява причина за раждането на деца с вродени малформации, сред които и нарушения в развитието на главния мозък. Електростатичното поле с високо напрежение може да изменя и прекъсва клетъчното развитие, както и да предизвиква катаракта на очите с последващо потъмняване на лещата.

Работата с поставен на колената лаптоп е вредно занимание

Проблемът за електромагнитните излъчвания (ЕМИ) на лаптопите, сам по себе си, заслужава сериозно внимание. Електростатичното поле и рентгеновите лъчи в действителност отсъстват при LCD мониторите, но що се касае до променливите електромагнитни полета (ЕМП), то одобрението за безопасността на лаптопите по тези техни параметри е явно преждевременно. Често е мнението, че преносимите компютри от типа на Notebook-те са безопасни за ползвателя и не изискват такива допълнителни мерки за защита, тъй като имат екранни филтри, поради което се считат за истински „зелени“ устройства, запазващи човешкото здраве и консумиращи значително по-малко енергия, отколкото техните катодно-лъчеви „братовчеди“.

В основата на тези научни постановки е фактът, че при лаптопите се използват екрани с течни кристали, които не генерират всички възможни вредни излъчвания, обичайно присъщи на мониторите с ЕЛТ.

Въпреки това, резултатите от проучванията, проведени в центъра за изследване на отраженията на мониторите на преносими компютри „Елит“ и „Циклон-Тест“ (Москва, Русия) показват, че електромагнитните излъчвания на лаптопите значително превишават екологичните стандарти. Предвид резултатите от проведените тестове на величините на ЕМИ на Notebook-те, можем да стигнем до извода, че торсионният (информационен) компонент не се отличава в значителна степен от мониторите с ЕЛТ според нивата на вредни излъчвания върху ползвателя.

Нормативните шведски стандарти, препоръчани от Съвета на Европейската икономическа общност, се разпространяват заедно с мониторите с ЕЛТ. Въпреки това, ако нивата на радиация на мониторите с ЕЛТ се нормират, изхождайки от потребността за сигурност на потребителите, то е напълно логично да се оценят съответствието на тези норми и компютрите с LCD монитори. Обичайно, лаптопите биват разполагани от своите ползватели в голяма близост до тялото и следователно има голяма вероятност източниците на вредни излъчвания да въздействат на области с жизнено важни органи за човека, още повече че някои ползватели на Notebook са свикнали да разполагат лаптопите върху скута си.

Мониторите с ЕЛТ не са единствените източници на електромагнитни излъчвания (ЕМИ). Генерирайки електромагнитни полета, те могат да преобразуват силата на напрежението на захранването (при работа с електрическата мрежа), както и веригата за управление и генерирането на информация на LCD мониторите.

Центровете „Елит“ и „Циклон-Тест“ провеждат изследвания с 5 вида преносими компютъра, произведени от известни чуждестранни фирми. Измерванията се провеждат от разстояние, изчислено от центъра на клавиатурата, която не може да се отдели екрана на лаптопа. Предвид естеството на използването на преносимите компютри допълнително са оценени нивата на излъчванията на по-кратки разстояния, отколкото споменатите по-горе шведски нормативни стандарти изискват.

Резултатите от изследванията показват, че в първия честотен диапазон при захранването на лаптоп от мрежата, както и самостоятелно от самата батерия, в нито едно от двете направления шведските нормативни стандарти не са изпълнени сред множеството тествани лаптопи. Един-единствен Notebook на известна световна марка отговаря на всички споменати вече нормативни стандарти. В диапазона на високите честоти положението на ползвателя е малко по-добро, въпреки че само един Notebook е в съответствие със стандартите за околната среда и за двата режима на мощност. Освен това, не само потребителя на лаптопа, но и неговите съседи на седалките в самолета, например, или в автомобил е нещо, върху което си заслужава да се размишлява.

Специална грижа за здравето си трябва да полага лицето, което седи вдясно от ползвателя на лаптопа в процеса на работа с него. Именно в тази посока са насочени всички изследвания върху проблема с вредните излъчвания. Трябва да се има предвид, че нивата на електромагнитната радиация (ЕМР) на лаптопите превишават нормативните параметри на голяма част от компютрите с ЕЛТ. Това, разбира се, е напълно разбираемо. За да се повиши защитата от електромагнетизма на мониторите с ЕЛТ, фирмите производители предприемат специални мерки, тъй като продажбата на такива компютри без сертификати за безопасност от визуалните и емисионни параметри е много трудно.

Дългогодишните изследвания на здравословното състояние на операторите на хардуерни и софтуерни системи, позволяват да бъде установена дисхармонията в хормоналния им баланс, на имунния им статус и липидна пероксидация, тежестта на които зависи от общия обем на работа с преносимия компютър. Резултатите от анализите на хормоналния статус на членовете на тези групи са в пълно съответствие със заключението на експертите от Световната здравна организация, че работата, свързана с използването софтуерни и хардуерни програми се разглежда като фактор, който е стресов за човешкия организъм. Състоянието на бъбречната система сред ползвателите на споменатите системи на лаптопи показва, че младите хора (членове на техническите университети) произвеждат свръх активност, а при трудов стаж от 5 години или повече, независимо от техния пол, съдържанието на кортизон в организма е значително понижен, което посочва причината за спада на възможностите за адаптация на техния организъм.

Установена е повишена чувствителност на системата на метаболизма на половите стероиди към професионалния компютърен стрес: при мъже, използващи подобни компютърни системи, се забелязват промени в съдържанието и съотношението на половите хормони – намаляване на нивата на тестостерон и увеличение на естрадиола. Учените обясняват с горе изложените вредни влияния не само появата на хормонален дисбаланс, но също така и склонността на имунната система към развиването на автоимунни процеси, изчерпването на ендогенните антиоксиданти в кръвния серум в системата на ползвателите на лаптопи и повлияването им от фактори във физическата природа с ниска интензивност (ЕМИ, статично електричество, рентгенови лъчи и др.). Това води до увеличение на свободните радикали в организма, особено с напредването на възрастта, и свидетелства за преждевременно стареене на техния организъм, причина за което се счита вредното влияние на липидите при синтеза, структурата и функцията на ДНК.

Всичко по-горе изложено обосновава необходимостта от разработване и прилагане на набор от превантивни мерки за ползватели на преносими компютри.

Източник: http://www.spinor.kiev.ua/

А.Р. Павленко „Компьютер TV и здоровье, издание шестое“