Спинор България

Все по-голям е броят на хората в съвременния свят, които усилено започват да се грижат за своето здраве.

В традиционната медицина човешкото здраве се разглежда като хармония от три тела: физическо, енергийно (биополе) и информационно, а болестите на физическото тяло се смятат за резултат на измененията в енергийното и информационното тяло. Торсионният (информационният) компонент на електромагнитните излъчвания влияе на енергийното и информационно тяло на човека и следователно с основание можем да говорим за енергоинформационно влияние, както и за нуждата от енергоинформационна защита.

Доколкото живеем във век на високи технологии и технически прогрес, интересът към въпроса за влиянието от технологичните фактори върху здравето на човека все повече нараства. Едни от технологичните фактори, влияещи на човешкото здраве, се явяват широката употреба на различни електронни техники. Изследванията през последните години сочат, че с изключение на електормагнитните излъчвания, съществуват и т.нар. торсионни полета, често наричани и информационни компоненти, които оказват негативно влияние върху човешкото здраве.

Ето защо нашата фирма – „Фалкон Бест“ ЕООД – има за свой предмет на дейност презентацията и разпространението на достоверна информация и продукти в сферата на бизнеса с иновативните технологии, които подобряват жизнения стандарт. Като официални вносители на продуктите с марка „Спинор“, ние се стремим да подпомагаме целенасочените действия в борбата с вредните влияния на съвременните технологии. Нашата главна цел е да осигурим на нашите клиенти спокоен и здравословен начин на живот и затова насочваме своите усилия към съвместна работа в сферата на здравеопазването със специалисти от цял свят, сред които е Международният научно-изследователски фонд (МНИФ). В съвместна ни работа с фонд „ДСТ“ ние работим върху изграждането на една стабилна система, в която нашите лоялни клиенти да бъдат добре информирани за всичко, което оказва негативно влияние на техния здравословен начин на живот.

Нашите усилия са насочени изцяло към това да ви осигурим пълноценен живот без вредните влияния на новите и все по-бързо развиващи се технологии, които ни заобикалят навсякъде – в дома, офиса и местата за отдих. Ето защо ние се заехме и с популяризирането и разпространението на всички продукти с марката „Спинор“, от които можете да се възползвате чрез добре изградената ни онлайн система.