Защитните устройства. Устройството „Vernada” - Спинор България

Защитните устройства. Устройството „Vernada”

Влиянието на геопатогенните зони (ГПЗ) върху човека
06.12.2016
Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo”
07.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada”

Базовите станции на мобилните телефони – източници на технопатогенни излъчвания

Негативното влияние на технопатогенните зони, които представляват особени геодинамични зони, се засилва все повече със съвременното технологично развитие. Голяма част от изследванията в тази връзка, проведени във Франция, имат за цел да потвърдят увеличението на отрицателното въздействие на техногенните зони на Земята, която е сложна динамична структура, и чиито характеристики днес са известни в по-голяма или по-малка степен на хората. Интересът на учените е съсредоточен върху степента на повишаване на съвременните изкуствени влияния върху живите организми при тяхното взаимодействие с въпросните техногенни зони на Земята.

Френски и украински учени установяват, че ако антените на мобилните оператори, ветрогенераторите и някои други технологични устройства, положени върху пресечната точка на две геодинамични зони, намиращи се в състояние на напрежение (и с циркулираща вода по тях) може да предизвикват появата на силни леви торсионни полета (ТП).

Торсионните полета (ТП) в действителност се разпространяват по системите на геодинамичните зони на разстояние, достигащо десетки километри, а за проводник на торсионните вълни могат да послужат дори тръбите на нефтопровод, газопровод, сухи корита на реки и потоци и всички пукнати в земята, които имат голямо протежение.

risunka-1На рис. 1 е представен модел на базова станция на мобилен оператор, чиято дължина е много по-голяма от нейния диаметър. В основата на базовата станция и на нейния връх съществуват мощно усилени торсионни полета, аксиално разпростиращи се във всички посоки.

Методи за защита от негативното влияние на антените на базовите станции на мобилните оператори, ретранслаторите и ветрогенераторите

Сред най-известните техногенни фактори, към които се отнасят и техногенните зони, негативно влияещи на здравето на човека, се появяват нови, на които е необходимо да се обърне голямо внимание във връзка с все по-разрастващото се развитие върху териториите на развитите страни в областта на мобилните комуникации, тъй като те оказват отрицателно въздействие, което се засилва със влиянието на съвременните технологии за комуникация.

Изследванията, проведени от асоциациите „PROSANTEL” (Франция), „SARL” (Франция) и „Спинор Интернешънъл“ (Украйна), установяват, че е необходимо заземяване на излъчванията на антените на мобилните оператори, ветрогенераторите и някои други съвременни технологии, което да бъде осъществено именно на местата, където се пресичат геодинамичните зони, намиращи се в състояние на напрежение (и по които циркулира вода), което, от своя страна, предизвиква появата на леви ТП, които се разпространяват по системата на геодинамичните зони. Усилването на левите ТП в дадени случаи може да се обясни, като се вземе предвид един от известните закони за взаимодействието на ТП, в съответствие с който те привличат към себе си други подобни на тях полета. Левите ТП, съществуващи на местата, които бяха посочени по-горе, привличат други леви торсионни полета, генерирани от върховете на антените на мобилните оператори и др. под., които имат геометрични форми и генерират леви торсионни полета.

Можем да посочим няколко примера за потърпевши хора и животни от негативно влияние на торсионни полета, които са се проявили във Франция.

След като се премества в нов апартамент, младо момиче има проблем със съня и чувства хронична умора. Освен това, от едната страна на главата косата й започва да пада. При консултация с лекар, той намира обяснение на симптомите в стреса на работното й място. Впоследствие момичето установява, че квартирата й се намира в сграда, разположена върху пресечните точки на геодинамични зони със силно напрежение на леви торсионни полета.

Друг пример, който може да бъде посочен, е с жена, която има две деца и се мести в ново жилище. В новия си дом жената претърпява три спонтанни аборта, а лекарите не могат да открият причините за това. Лекарите я съветват да се обърне към специалист по геобиология, който впоследствие установява, че домът й се намира върху геопатогенна зона.

Можем да дадем пример и за влиянието на една геопатогенна зона със силно излъчване на леви торсионни полета, където прасетата, намиращи се в нея, се разболяват и започват да проявяват агресия. Те започват да се хапят едни други, което при нормални условия не се случва. В същото стопанство за едър рогат добитък, което се намира върху пресечните линии на геодинамична зони в Бретан, регион в западната част на Франция, кравите започват постоянно да боледуват, а качеството на млякото значително се понижава, което води и до финансови загуби за собственика.

Учените установяват, че ако в геопатогенна зона (ГПЗ) влиянието върху организма на човека и животните преди е било в значителна степен поносимо, то сега се наблюдават многочислени случаи на много бързи влияния на геопатогенните зони (ГПЗ) върху организма на хората и животните, което се свързва с въздействието на новите технологии като фактор.

Всички опити за лечение на кравите в спомената ферма в Бретан не дават резултат. Смяната на фуражите и на оборудването не променя ситуацията. Биват закупени 10 нови здрави крави, които една седмица по-късно също се разболяват. Основният проблем на в тази ситуация се оказва свързан с нейното местоположение върху пресечени геодинамични зони, намиращи се в състояние на напрежение и по които циркулира вода. Въпреки че фермата съществува отдавна, сериозните проблеми започват да се появяват в последните няколко години, което се дължи на появата на техногенните фактори – леви ТП, в геопатогенната зона (ГПЗ), върху която е разположена фермата. Впоследствие е установено, че проблемът се корени в засилването на ТП, което е причинено от инсталирането на антени на мобилни оператори в непосредствена близост до фермата, където се пресичат геодинамични зони.

С цел да се елиминира негативното влияние на ТП върху здравето на човека и животните, френската асоциация „PROSANTEL” разработва редица ефективни защитни устройства, базиращи се на концепцията за безопасна електроника. Тя се основава не толкова на идеята за защита на човека от вредното влияние на електромагнитните полета (ЕМП) и техните торсионни компоненти, колкото на принципно новия подход, който отчита геометрическите особености на полетата от изкуствен произход.

Защитните устройства могат да преобразуват негативното влияние в положителен ефект, като извършват инверсия на ТП. За тази цел защитните устройства се поставят на определени места на пилоните на базовите станции (сним. 1) или в основата им (сним. 2). Защитният ефект е значително увеличен, когато се използват съвместно защитните устройства на френската асоциация „PROSANTEL” и устройството „Форпост – 1“, разработено от украинската фирма „Спинор Интернешънъл“.

spinor-figuri-vernada

Критериите за качеството на млякото според нивата на левкоцити се контролира във фермите във Франция всяка седмица, което е достатъчно обективен фактор, по който може да се съди за положителните ефекти на защитните устройства. След монтирането на защитните устройства във фермата за селскостопански животни в Бретан, броят на левкоцитите се връща към нормалните си нива само за една-две седмици, а кравите и свинете спират да боледуват.

При хората ефектът на защитните устройства се изразява в това, че те подобряват настроението и съня, а понякога без лекарства и някои заболявания.

Устройството „Vernada” (снимк. 3) неутрализира зоните с леви торсионни полета, които възникват в резултат на монтирането на базови станции и по този начин защитава хората и другите живи организми от негативното им влияние. За да се неутрализира негативното влияние, устройството трябва да бъде поставено в основата на базовата станция (ветрогенератора) на дълбочина 40-50 см. в една от т.нар. „точки на сила“, които се намират върху пресечните точки на двете леви геопатогенни зони. В случаите, когато устройството „Vernada” е правилно инсталирано, то неутрализира левите торсионни полета, които възникват в резултат на монтирането на базови станции или ветрогенератори.

устройство за неутрализиране на вредните влияния на базови станции на мобилни телефониПроявленията на вредните влияния на торсионните излъчвания на антените на базовите станции на мобилните оператори върху живите организми се оказват следните: левите торсионни полета могат да окажат негативен ефект върху ползвателя чрез таламуса и нарушаване на неговата структура или чрез оказване на вредно влияние върху лимбичната система, което оказва негативни ефекти на психо-емоционално равнище и да провокира агресия, епилепсия или друг вид здравословен проблем.

Защитното устройство „Vernada” превръща чрез инверсия левите торсионни полета в прави и може значително да намали влиянието на антените на базовите станции на мобилните оператори, свързани с техногенните електромагнитни полета и техните торсионни (информационни) компоненти.

Източници: http://www.spinor.kiev.ua/bibl.php?p=75

„Методы и приборы защиты от торсионного излучения“ Павленко А.Р.