Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo” - Спинор България

Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo”

Защитните устройства. Устройството „Vernada”
06.12.2016
Защитните устройства. Стикерът „Спинор“
08.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo”

„Vernada Geo” – защита от негативното влияние на торсионните полета на Wi-Fi рутерите и геопатогенните зони в помещението.

Устройството „Vernada Geo” неутрализира влиянията на излъчванията на торсионните полета на Wi-Fi рутерите, безжичните мрежи и геопатогенните зони в дома, офиса и други помещения, като предпазва хората от вредното въздействие на торсионните излъчвания.

vernada-geo-patologiaУстройството се състои от пластмасов корпус, в който се намира инвертор и система за засичане на мрежите. Когато устройството е включено се извършва инверсия на левите торсионни полета в прави по фазовия провод на мрежата, което води до образуването на прави торсионни полета. Като реакция на това се забелязва съществена промяна в нивата на торсионните излъчвания на Wi-Fi рутерите и геопатогенните зони – територии, в които се намира в качеството си на проводник споменатия фазов провод.

Фактът, че Wi-Fi нанася вреди на организма, вече бе публикуван от чуждестранните медии, а украински учени потвърждиват тези данни. Въпреки това, въпросът за опасностите от тази технология рядко се повдига на държавно ниво – постоянният дебат се върти около клетъчните връзки, но явната заплаха за здравето на човека от електромагнитното излъчване на мобилните мрежи кара много малко хора да се откажат от удобството на подобни средства за комуникация. На свой ред, в съюз с Wi-Fi рутерите, за насърчаване на безжичните технологии, потребителите са убедени в неговата пълна безопасност. Това обаче не е така.

За влиянието на торсионните излъчвания Wi-Fi рутерите

Във връзка с развитието на Интернет за безжично свързване със световните електронни мрежи все по-широко се внедряват Wi-Fi системите. Неотдавна в Интернет бяха публикувани множество статии по въпроса дали са опасни за здравето Wi-Fi мрежите, като се разглежда техния ефект не само върху човешкия организъм, но и върху дърветата и всички живи системи като цяло, а особено непоправима вреда нанасят върху здравето на децата и юношите.

Трябва да се вземе предвид, че Wi-Fi работи със същата честота на микровълновата фурна (печка), а за човека тази честота не е безвредна. Публикуваният огромен брой изследвания, в които се доказва, че Wi-Fi се отразява неблагоприятно на здравето на всички бозайници, в това число и на човешкото здраве.

Сред болестите, причинени от Wi-Fi, най-често се появява рак, сърдечно-съдови заболявания, деменция и влошаване на паметта. В САЩ, Великобритания и Германия все повече се отказват използването на Wi-Fi в училищата, болниците и университетите.

“Vernada Geo” неутрализира негативното действие на Wi-Fi там, където устройството е включено в електрическата мрежа, а за зареждане на “Vernada Geo” и Wi-Fi се изпозлва един и същи фазов провод на електрическата мрежа. Както бе споменато по-рано, когато включите устройството към мрежата се извършва инверсия на левите торсионни полета на фазовия провод на мрежата в прави торсионни полета, което е еквивалентно на формирането на ново торсионно право поле. Реакцията на самия Wi-Fi рутерите се изразява в съществено намаляване на нивата на торсионните полета, генерирани от тях на територията, в която се намира в качеството си на проводник за захранване на споменатия фазов провод.

Източник: http://www.spinor.kiev.ua/bibl.php?p=75

„Методы и приборы защиты от торсионного излучения“ Павленко А.Р.