Синдром на компютърния стрес Архиви - Спинор България

Синдром на компютърния стрес

Синдром на компютърния стрес застрашава почти всички хора, които прекарват много време с технологиите – не само по работа, но и в личния си живот. Вредните излъчвания от съвременната техника могат да усилят симптомите на този синдром, но и да причинят редица болести и нездравословни състояния.

Вижте какво е характерно за Синдром на компютърния стрес, за развитието на кои болести има повишен риск и какви мерки могат да бъдат предприети, за да можем спокойно да използваме улесненията на съвременността без да сме застрашени от влошаване на здравето – нашето и на децата ни.

03.01.2017
Мониторите на лаптопи като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите с електроннолъчева тръба (ЕЛТ) се явяват източници на електростатични полета, рентгенови, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както и на (свръх-) нискочестотно електромагнитно излъчване. Въпросът […]
27.12.2016
Синдром на компютърния стрес

Синдром на компютърния стрес

Специалистите от медицинските кръгове са загрижени, че в средите на операторите на компютри се появява нов тип все още неопределено заболяване, което е придружено от група […]
22.12.2016
Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Сърцето и мозъкът са своеобразни генератори на електромагнитни и торсионни полета, а цялото тяло има и излъчва свое уникално торсионно поле (наричано още от учения Бирден […]
09.12.2016
устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори

Защитните устройства. Устройството „Форпост – 1“

Устройство за защита от негативното влияние от мониторите на персоналните компютри и екраните на телевизорите Специалистите от Националния технически университет, „Спинор Интернешънъл“ и Международния университет по […]