Полета на огъване Архиви - Спинор България

Полета на огъване

Полета на огъване наричаме нарушенията на равновесието на физическата среда. Те се появяват, когато поставянето на релейни антени или вятърни турбини достига прага на поносимост на земята. Полетата на огъване се създават от така наречения спин – ъглов момент на квантови частици и биват два вида: статични и динамични. Съществуват полета на огъване наляво и надясно.

Вижте статии, които изясняват този термин, и в които са обяснени вредите от полетата на огъване, както и начините за противодействие на тези вредни влияния:

03.01.2017
Мониторите на лаптопи като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите с електроннолъчева тръба (ЕЛТ) се явяват източници на електростатични полета, рентгенови, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както и на (свръх-) нискочестотно електромагнитно излъчване. Въпросът […]
28.12.2016
Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве са наболял проблем в съвременните общества, на който заслужава да се обърне специално внимание. Днес, в модерния свят съществува изключително мощна индустрия, […]
27.12.2016
Синдром на компютърния стрес

Синдром на компютърния стрес

Специалистите от медицинските кръгове са загрижени, че в средите на операторите на компютри се появява нов тип все още неопределено заболяване, което е придружено от група […]
22.12.2016
Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Сърцето и мозъкът са своеобразни генератори на електромагнитни и торсионни полета, а цялото тяло има и излъчва свое уникално торсионно поле (наричано още от учения Бирден […]