Компонент на огъване на електромагнитни вълни Архиви - Спинор България

Компонент на огъване на електромагнитни вълни

Компонентът на огъване на електромагнитните вълни представлява динамични полета на огъване, които се появяват в присъствието на електромагнитни вълни. Тези полета на огъване са проявления на пренасищането на земята от въздействието на релейни антени или вятърни турбини върху нейните природни сили.

Следващите публикации внасят яснота по тази тема, обясняват термина „Компонент на огъване на електромагнитни вълни“, неговата история, откриването му от учените, както и начините за противодействия на вредата от него.

07.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo”

„Vernada Geo” – защита от негативното влияние на торсионните полета на Wi-Fi рутерите и геопатогенните зони в помещението. Устройството „Vernada Geo” неутрализира влиянията на излъчванията на торсионните […]
06.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Vernada”

Базовите станции на мобилните телефони – източници на технопатогенни излъчвания Негативното влияние на технопатогенните зони, които представляват особени геодинамични зони, се засилва все повече със съвременното […]
06.12.2016

Влиянието на геопатогенните зони (ГПЗ) върху човека

В света съществува достатъчно убедителна статистика за заболяванията на хора, които продължително време са пребивавали в геопатогенни зони (ГПЗ). Тези факти обаче изискват сериозно изследване, за […]
02.12.2016

Проблемът за вредните влияния на електромагнитните излъчвания от съвременната техника и патогенните зони

С публикацията на настоящия протокол, който ние от Спинор България се ангажирахме да публикуваме по споразумение с нашите колеги от Спинор Интернешънъл, целим да онагледим сериозността […]