Замерване на вредни влияния Архиви - Спинор България

Замерване на вредни влияния

Замерването на вредни влияния е необходимо на всички хора, които желаят да водят пълноценен здравословен живот. Защо? Защото вредните електромагнитни излъчвания са неизменна част от живота на съвременния човек. Компютри, телевизори, монитори, мобилни телефони, смартфони, рутери, дори някои зони на Земята (така наречените геопатогенни зони) – всички от изброените са източници на потенциално опасни за здравето лъчения.

За да се вземат адекватни мерки срещу вредните влияния, е необходимо да се установи кои от тях са най-силни и, съответно, най-рискови за здравословното състояние на човека на конкретната локация. Спинор-България извършва тази услуга и предлага защитни устройства срещу най-разпространените рискови фактори.

12.12.2016

Основни известни рискови фактори за нарушения на здравето

Проблемът за негативното влияние на компютъра върху човешкото здраве се решава в две направления. Това не е фалшиво артикулиран проблем, тъй като са натрупани много доказателства, […]
02.12.2016

Проблемът за вредните влияния на електромагнитните излъчвания от съвременната техника и патогенните зони

С публикацията на настоящия протокол, който ние от Спинор България се ангажирахме да публикуваме по споразумение с нашите колеги от Спинор Интернешънъл, целим да онагледим сериозността […]
16.11.2016

Вредата е сериозна – решението е открито (инфографика)

Вредата от технологиите техните излъчвания е сериозен проблем за днешния човек. Да, прогресът и всички нови полезни устройства улесняват живота ни, но и ни сблъскват с […]
12.05.2016
вредни влияния върху човека и животните

Примери за вредното влияние върху живите организми

ПРИМЕРИ ЗА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЕСТЕСТВЕНАТА СРЕДА И ЧОВЕКА Пет примера, проучени от автора 1. Стопанство за производство на мляко във Финистер Става […]