Вредни влияния върху здравето Архиви - Спинор България

Вредни влияния върху здравето

Вредни влияния върху здравето се явяват различни фактори от съвременността, като например: замърсения въздух, вредните въглеводородни емисии, заседналият начин на живот, стресът, технологичните фактори и т.н. Невероятните темпове на техническия прогрес се отразяват не само върху удобствата за човека, но и върху здравето му, в много от случаите – негативно. Широката употреба на електронна техника повишава нивата на електормагнитните излъчвания не само върху работещите с компютри, но и в бита, върху децата, домашните любимци. Най-уязвимите групи са подрастващите, бременните, ИТ специалистите и т.н.

За щастие, има решение на тези проблеми, които са свързани не само с ограничаването на времето, прекарано пред компютъра, но и чрез защитни устройства, които предпазват позволявайки да водим пълноценен живот и да използваме технологиите по предназначение.

Вижте статии, които са свързани с информация за вредните влияния върху здравето и решенията за справяне с тях:

03.02.2017
Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Винаги ще има утре… защо да не бъдем част от него? Бизнесът в България днес все по-често страда от липсата на качествени кадри и служители. В последните […]
03.02.2017
Да върнем природата в нашия дом

Да върнем природата в нашия дом

Трябва ли да започнем да мислим за себе си, едва когато е твърде късно… ? Ежедневно всеки един от нас се сблъсква с черната статистика за мобилните […]
03.01.2017
Мониторите на лаптопи като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите с електроннолъчева тръба (ЕЛТ) се явяват източници на електростатични полета, рентгенови, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както и на (свръх-) нискочестотно електромагнитно излъчване. Въпросът […]
27.12.2016
Синдром на компютърния стрес

Синдром на компютърния стрес

Специалистите от медицинските кръгове са загрижени, че в средите на операторите на компютри се появява нов тип все още неопределено заболяване, което е придружено от група […]