Вредата от съвременните технологии Архиви - Спинор България

Вредата от съвременните технологии

Вредата от съвременните технологии е комплексна и засяга много аспекти на човешкото здраве. Един от най-рисковите фактори е електромагното излъчване,което е характерно както за мониторите и телевизорите, така и за останалата част от модерната електроника в дома: компютри, рутери, мобилни телефони, смартфони. За беда, ние сме заобиколени от техника навсякъде – в дома, офиса, на обществени места. За щастие, има устройства, което защитават човека от вредните влияния на съвременните технологии, включително и от базовите станции на мобилните оператори.

Статиите тяк са посветени както на вредите и рисковете за здравето, така и на възможните решения за защита.

03.02.2017
Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Винаги ще има утре… защо да не бъдем част от него? Бизнесът в България днес все по-често страда от липсата на качествени кадри и служители. В последните […]
03.02.2017
Да върнем природата в нашия дом

Да върнем природата в нашия дом

Трябва ли да започнем да мислим за себе си, едва когато е твърде късно… ? Ежедневно всеки един от нас се сблъсква с черната статистика за мобилните […]
03.01.2017
Мониторите на лаптопи като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите с електроннолъчева тръба (ЕЛТ) се явяват източници на електростатични полета, рентгенови, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както и на (свръх-) нискочестотно електромагнитно излъчване. Въпросът […]
28.12.2016
Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве са наболял проблем в съвременните общества, на който заслужава да се обърне специално внимание. Днес, в модерния свят съществува изключително мощна индустрия, […]