Бременност и компютри Архиви - Спинор България

Бременност и компютри

„Бременност и компютри“ е актуална тема, която непрекъснато стои на дневен ред, тъй като бременните жени и неродените бебета са уязвими групи по отношение на своето здравословно състояние. Съвременната техника (компютри, лаптопи, монитори, рутери и т.н.) отдава електромагнитни излъчвания, чиято честота е като на микровълновие печки. Редица тестове и научни трудове разкриват не само вредното им влияние, но и болестите, които могат да причинят. Уязвими са всички живи организми (хора, животни, растения), като рисковите групи са онези, чието общо здравословно състояние е „разклатено“ или тепърва се формира – бременни, деца, болни, хора с понижен имунитет и т.н.

Вижте статиите в сайта на Спинор, които се отнасят до темата „Бременност и компютри“ и в които се говори за вредата върху бременните жени и плода.

03.02.2017
Да върнем природата в нашия дом

Да върнем природата в нашия дом

Трябва ли да започнем да мислим за себе си, едва когато е твърде късно… ? Ежедневно всеки един от нас се сблъсква с черната статистика за мобилните […]
03.01.2017
Мониторите на лаптопи като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ

Мониторите на лаптопите с електроннолъчева тръба (ЕЛТ) се явяват източници на електростатични полета, рентгенови, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както и на (свръх-) нискочестотно електромагнитно излъчване. Въпросът […]
28.12.2016
Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве са наболял проблем в съвременните общества, на който заслужава да се обърне специално внимание. Днес, в модерния свят съществува изключително мощна индустрия, […]
22.12.2016
Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Сърцето и мозъкът са своеобразни генератори на електромагнитни и торсионни полета, а цялото тяло има и излъчва свое уникално торсионно поле (наричано още от учения Бирден […]