Protective devices

Showing all 2 results

 • устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори

  Защита от вредното влияние на телевизорите и мониторите на ПК – „Форпост-1“

  180.00лв.

  Устройството „Форпост-1“ се оказва надеждно и удобно средство за защита на човека от негативните влияния на торсионните или инфорационните компоненти на електромагнитните излъчвания на мониторите на персоналните компютри, телевизорите и електронната техника като цяло.

  Гаранционният срок за експлоатация на устройството „Форпост-1“ е минимум 7 години.

 • устройство за неутрализиране на вредните влияния на базови станции на мобилни телефони

  Неутрализиране на негативното влияние на базовите станции на мобилните мрежи – Vernada

  480.00лв.

  Устройството „Vernada” неутрализира зоните, в които има наличие на леви торсионни полета и които възникват в резултат на инсталирането на базови станции, по начин, който защитава хората и другите живи същества от тяхното негативно влияние.

  Гаранционният срок за експлоатация на устройството „Vernada“ е минимум 7 години.