Wi-Fi излъчвания Архиви - Спинор България

Wi-Fi излъчвания

Wi-Fi излъчванията са на същата честота, каквато имат микровълновите печки. Тези излъчвания повишават риска от развитието на редица болестни състояния и сериозни болести, а и до влошаване на общото здравословно състояние на човека.

Повече информация за същността на Wi-Fi излъчванията, вредата им за хората и животните, както и за защитните устройства, можете да полубите в следващите публикации:

03.02.2017
Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Да подобрим работоспособността на служителите в офиса

Винаги ще има утре… защо да не бъдем част от него? Бизнесът в България днес все по-често страда от липсата на качествени кадри и служители. В последните […]
03.02.2017
Да върнем природата в нашия дом

Да върнем природата в нашия дом

Трябва ли да започнем да мислим за себе си, едва когато е твърде късно… ? Ежедневно всеки един от нас се сблъсква с черната статистика за мобилните […]
28.12.2016
Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве са наболял проблем в съвременните общества, на който заслужава да се обърне специално внимание. Днес, в модерния свят съществува изключително мощна индустрия, […]
16.11.2016

Вредата от технологиите е сериозна – решението е открито

Вредата от технологиите е сериозен проблем за съвременния човек. От една страна прогресът и развитието на технологиите улесняват живота и бита ни, но от друга – […]