Синдром на компютърния стрес Архиви - Страница 2 от 2 - Спинор България

Синдром на компютърния стрес

Синдром на компютърния стрес застрашава почти всички хора, които прекарват много време с технологиите – не само по работа, но и в личния си живот. Вредните излъчвания от съвременната техника могат да усилят симптомите на този синдром, но и да причинят редица болести и нездравословни състояния.

Вижте какво е характерно за Синдром на компютърния стрес, за развитието на кои болести има повишен риск и какви мерки могат да бъдат предприети, за да можем спокойно да използваме улесненията на съвременността без да сме застрашени от влошаване на здравето – нашето и на децата ни.

16.11.2016

Вредата от технологиите е сериозна – решението е открито

Вредата от технологиите е сериозен проблем за съвременния човек. От една страна прогресът и развитието на технологиите улесняват живота и бита ни, но от друга – […]