Облъчване от рутерите Архиви - Страница 2 от 2 - Спинор България

Облъчване от рутерите

Облъчването от рутерите представлява електромагнитни излъчвания, чиито торсионни компоненти крият рискове за здравето, а при прекомерно излагане, могат да застрашат човека от появата на сериозни болести.

Вижте в следващите статии какви са рисковете, какво представлява облъчването от рутерите, как се отразява на здравословноото състояние и какви са уредите за защита.

16.11.2016

Вредата е сериозна – решението е открито (инфографика)

Вредата от технологиите техните излъчвания е сериозен проблем за днешния човек. Да, прогресът и всички нови полезни устройства улесняват живота ни, но и ни сблъскват с […]
07.06.2016

Wi-Fi излъчванията са опасни за човека, природата и всичко живо

В статията са изложени резултатите от влиянието на излъчванията на Wi-Fi системите върху физическите свойства на природната вода като основна жизнена структура на природата. Категорично, експериментално […]