Информационни компоненти на електромагнитните излъчвания Архиви - Спинор България

Информационни компоненти на електромагнитните излъчвания

Информационните компоненти на електромагнитните излъчвания са, всъщност, така наречените торсионни полета и представляват изменения на физическия вакуум. Тези изменения възникват не заради самите електромагнитни лъчения, а при наличието на предмети от материалния свят, които влизат във взаимодействие със структурите на Земята и с биополето на живите организми. Именно влиянието им върху животните и човека носи вреда върху здравето им.

Вижте статии, в които се обяснява подробно същността на информационни компоненти на електромагнитните излъчвания, както и начините за справяне с рисковете за здравето:

28.12.2016
Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве са наболял проблем в съвременните общества, на който заслужава да се обърне специално внимание. Днес, в модерния свят съществува изключително мощна индустрия, […]
27.12.2016
Синдром на компютърния стрес

Синдром на компютърния стрес

Специалистите от медицинските кръгове са загрижени, че в средите на операторите на компютри се появява нов тип все още неопределено заболяване, което е придружено от група […]
22.12.2016
Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Сърцето и мозъкът са своеобразни генератори на електромагнитни и торсионни полета, а цялото тяло има и излъчва свое уникално торсионно поле (наричано още от учения Бирден […]
12.12.2016

Основни известни рискови фактори за нарушения на здравето

Проблемът за негативното влияние на компютъра върху човешкото здраве се решава в две направления. Това не е фалшиво артикулиран проблем, тъй като са натрупани много доказателства, […]