Вредни влияния върху здравето на децата Архиви - Страница 2 от 3 - Спинор България

Вредни влияния върху здравето на децата

Вредните влияния върху здравето на децата, които съвременните технологии оказват са по-рискови от тези при възрастните, защото подрастващите са по-рискова група, а организмите им тепърва се формират. Децата израстват със съвременната техника и я използват още от най-ранно детство. Това ги прави по-уязвими от електромагнитните излъчвания на компютъра, мобилния телефон, телевизора, рутерите и т.н.

Вижте какви са характерните за съвременния човек вредни влияния, вредите от тях върху здравето на децата и начините за неутрализиране на електромагнитните излъчвания:

06.12.2016

Влиянието на геопатогенните зони (ГПЗ) върху човека

В света съществува достатъчно убедителна статистика за заболяванията на хора, които продължително време са пребивавали в геопатогенни зони (ГПЗ). Тези факти обаче изискват сериозно изследване, за […]
02.12.2016

Проблемът за вредните влияния на електромагнитните излъчвания от съвременната техника и патогенните зони

С публикацията на настоящия протокол, който ние от Спинор България се ангажирахме да публикуваме по споразумение с нашите колеги от Спинор Интернешънъл, целим да онагледим сериозността […]
16.11.2016

Вредата е сериозна – решението е открито (инфографика)

Вредата от технологиите техните излъчвания е сериозен проблем за днешния човек. Да, прогресът и всички нови полезни устройства улесняват живота ни, но и ни сблъскват с […]
08.06.2016

Торсионните полета

Торсионните или информационни компоненти на електромагнитните излъчвания са онези фазови изменения на физическия вакуум, които се заключават в симетрични нарушения на обвивката на фотоните, тъй като […]