Торсионните полета - Спинор България

Торсионните полета

Wi-Fi излъчванията са опасни за човека, природата и всичко живо
07.06.2016
Вредата е сериозна – решението е открито (инфографика)
16.11.2016

Торсионните полета

Торсионните или информационни компоненти на електромагнитните излъчвания са онези фазови изменения на физическия вакуум, които се заключават в симетрични нарушения на обвивката на фотоните, тъй като те преминават през физическия вакуум на електромагнитните вълни.

Трябва да отбележим, че торсионно поле (ТП) може да възникне не толкова при наличието на електромагнитни излъчвания, колкото при генерирането на съществени предмети от материалния свят (форма на торсионно поле), както и различни структури в кората на Земята, растенията и биополето на живите организми.

Пример за торсионни полета, които генерират такива структури в кората на Земята, са т.нар. геопатогенни зони, а сред хората: черни петна, както и т.нар. „магически полета“. Подобни митове за конкретна географска точка, в която се намират хората, са следствие от многовековни наблюдения. Овчарите, например, са забелязвали, че животните избягват тези места, а самите хора изпитват дискомфорт и безпокойство, докато пребивавали в тях. Страхът от неизвестното обременява тези места със слухове и вярвания, в резултат на което те започват да се ползват с негативна репутация. От друга страна, има места със силна мощност, които хората отдавна посещават, за да се откъснат от ежедневните грижи и да възстановят своите енергийни запаси. Условно торсионните полета се делят на прави и леви. Правите торсионни полета се явяват благоприятни за човека, докато левите оказват негативно влияние върху него.

Експериментално доказано е, че по-голямата част от електронните пробиви генерират леви торсионни полета. На първо място това са мобилните телефони, телевизорите, мониторите, ноутбуците и микровълновите печки. Трябва да обърнем и специално внимание на антените на базовите станции като средства за мобилни връзки и кулите на ветрогенераторите.

Смята се, че електромагнитните излъчвания се явяват главните фактори за негативно влияние върху човека. Въпреки това, в съответствие с последните изследвания, които се проведоха в Украйна, Русия и Франция, основните фактори за негативни влияния върху човешкото здраве се явяват именно торсионните електромагнитни излъчвания. Не бива да пренебрегваме и факта, че нивата на електромагнитните излъчвания, повечето произведени от електронните устройства, в действителност не са толкова високи, а торсионните полета, генерирани от тези устройства, могат да достигнат съществени величини.

Известно е, че са единици теориите, описващи целия физически свят, и все още не са налице много такива. Това означава, че има още много неща, които предстоят да бъдат изследвани. Въпреки че торсионните полета вече няколко десетилетия се изследват, официалната наука, поради работата си в много нови посоки, не бърза да признае наличието на торсионните полета. Но тъй като те са действително явление, то тя е длъжна да съществува като наука, която се опитва да опише тези явления и да ги систематизира. Ясно е, че изучаването на различни места с митологични наименования от типа на „магически полета“ може да се нарече скептицизъм. Но ако пренебрегнем предразсъдъците можем да заключим, че е малко вероятно някой да оспори това, че в тях се зараждат определени процеси, които трябва детайлно и щателно да бъдат изследвани. С това сега се занимава една малка група от учени от цял свят. Трябва да отбележим, че някой податки за торсионните полета се появяват много по-рано. Известният френски математик Анри Картан предлага през 1922 г. хипотезата за съществуването на торсионните влияния, но неговата хипотеза остава незабелязана по това време и едва през 80-те години на ХХ век към нея проявяват интерес учените от Украйна и Русия.

Реалността е такава, че в днешно време съществуват уреди, с помощта на които е възможно само да бъде регистрирано наличието или отсъствието на торсионни полета, да ги оценява качествено, да определя „торсионния контраст“. Най-ефективният и достъпен метод за засичане и оценка на торсионните полета се явява методът на биолокацията, известен от няколко хилядолетия насам. Освен това, с оценката за влиянието на торсионните полета е възможно с помощта на косвени методи, сравнявайки, например, състоянието на човешкия организъм преди и след влиянието на ТП. За сравнението може да използваме, например, резултати от кръвни изследвания или тези, които с помощта на диагностицираща апаратура, която показва състоянието на организма в реално време и в неговото динамично изменение.

Някои хора осезаемо чувстват влиянието на левите торсионни полета, които могат да провокират физически дискомфорт, отпадналост, а понякога и болезнени усещания. Като цяло можем да кажем, че хората на по-висока възраст са по-чувствителни, отколкото младите, както и че жените са по-чувствителни, отколкото мъжете. Въпреки това, най-обективният индикатор за влиянието на торсионните полета върху начина на живот, се явяват животните. Те усещат много добре разпространенията на левите торсионни полета и се стараят да ги избягват.