Телуричната мрежа - действията на планетата Земя

Телуричната мрежа – действията на планетата Земя

Вредното влияние на релейните антени
11.05.2016
Как да се преборим със замърсяването на околната среда?
12.05.2016

Телуричната мрежа – действията на планетата Земя

Нашата планета Земя е в състояние на постоянно действие. Доказателствата за това са много: земята се тресе, вулканите изригват, компасът показва северна посока, приливите се редуват с отливи.

Пукнатините представляват мрежа, която се изкачва и се разклонява към повърхността на земята. Чрез тази мрежа се осъществява освобождаването на енергия. Когато пукнатините не достигнат до повърхността на земята, говорим за „зона на приплъзване“, термин, който ще използваме в следващата част на статията (графика 1).

Графика 1: Геодинамичен разрез, д-р Диваков, Русия

geodinamichen-razrez-1

Не знаем добре какво се случва в недрата на земята. Една част от нейната вътрешна дейност се разкрива чрез изригването на вулканите и чрез сеизмите. Тази част е видима, тъй като земетресенията причиняват цялостното и частичното срутване на структури и на сгради, които се намират върху зони на приплъзване (графика 2). Колкото до невидимата част на тази дейност, тя се изразява в дребни движения на земята, в отделянето на газове и в емисии на пулсиращи електромагнитни вълни, които са естествени, т.е. създадени от земята.

Графика 2: Ограничено унищожение на сграда, намираща се върху зона на приплъзване, Леникан, Армения, 1988 г.

ogranicheno-unishtojeni-sgrada

Вреда от естествен произход и замърсяване

Когато една сграда се намира върху зона на приплъзване (графика 3), тя понася:

– различни отделяния на газ: радон, торий, CO2, CH4, H (продължителното вдишване на радон може да причини рак на дробовете);

– емисии на пулсиращи електромагнитни вълни с ниска честотност (от няколко херца до няколко килохерца);

– слаби движения на земята, които могат да причинят малки цепнатини.

Това са естествени феномени, които присъстват в живота от началото на съществуването на Земята. За да бъдат измерени, са развити геохимичните, геофизичните и геодезични методи, особено в работата на руски и украински учени.

Графика 3: Къща, която се намира върху зона на приплъзване

kyshat-vyrhu-zona-preplyzvane