Проблемът за вредните влияния на електромагнитните излъчвания от съвременната техника и патогенните зони - Спинор България

Проблемът за вредните влияния на електромагнитните излъчвания от съвременната техника и патогенните зони

Вредата от технологиите е сериозна – решението е открито
16.11.2016
Влиянието на геопатогенните зони (ГПЗ) върху човека
06.12.2016

Проблемът за вредните влияния на електромагнитните излъчвания от съвременната техника и патогенните зони

С публикацията на настоящия протокол, който ние от Спинор България се ангажирахме да публикуваме по споразумение с нашите колеги от Спинор Интернешънъл, целим да онагледим сериозността на проблема за вредните влияния на електромагнитните излъчвания от съвременната техника, от една страна, и вредните излъчвания на патогенните зони, от друга.

Ние от Спинор България приехме за наш дълг да популяризираме настоящия констативен протокол, изготвен с посредничеството на съдия-изпълнител Жана Маркова Айшингер в Украйна, след проведена от нея проверка на място по подаден от гражданин сигнал за степента на вредни влияния от геопатогенни излъчвания и потвърждаването на наличието на такива от украинския геолог Пан Русанов.

С популяризирането на настоящия документ ние от Спинор България удостоверяваме отговорността и ангажимента на украинските власти към конкретен, но не и единичен случай, на потърпевши хора и животински видове от вредните електромагнитни излъчвания на геопатогенните зони. Ние поехме отговорността да подчертаем илюстративно мерките на украинските власти към сериозността на проблема, който заляга в основата на дейността не само на Спинор България, но и на Спинор Интернешънъл изобщо.

С това свое действие ние от Спинор България се стремим да дадем своеобразен пример на съответните държавни и частни институции и специалисти в България за предприемане на отговорни действия с пълното съзнание за възможните последствия и рисковете за здравето от мълниеносното развитие на съвременните технологии и вредното влияние на патогенни зони.

Не на последно място с тази публикация екипът на Спинор България изразява загрижеността си към проблема за вредните влияния на електромагнитните излъчвания на съвременните технологии и патогенните зони и тяхното влияние върху общественото здраве и това на всички живи организми. Грижата за всеки биологичен вид – в това число и човека, заляга в основата на дейността на Спинор България и Спинор Интернешънъл и непрекъснато стимулира нашите усилия да работим в посока на това да осигурим най-ефективните продукти за защита от вредните влияния на електромагнитните излъчвания на електронната техника и патогенните зони.

ПРОТОКОЛ (PDF)

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,