Вредни влияния върху човека и животните

Примери за вредното влияние върху живите организми

Как да се преборим със замърсяването на околната среда?
12.05.2016
смъртоносното въздействие на мобилните телефони над човешкия ембрион
Мобилните телефони – съвременният бич за раждаемостта
12.05.2016

Примери за вредното влияние върху живите организми

вредни влияния върху човека и животните

ПРИМЕРИ ЗА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЕСТЕСТВЕНАТА СРЕДА И ЧОВЕКА

Пет примера, проучени от автора

1. Стопанство за производство на мляко във Финистер

Става въпрос за стопанство със 70 млекодайни крави. В продължение на няколко години (от 2001 до 2004) фермерът работи на загуба поради нивата на левкоцити в млякото, които надвишават нормата (графика 1) и заради болни крави, които отказват да влязат в помещението за доене, а когато влязат в него демонстрират нервност.

Графика 1: Развитие на нивото на левкоцити

razvitie-nivoto-levkociti

Фермерът намерил няколко решения, за да подобри положението: промяна на храненето, използване на различни антибиотици, смяна на системата за доене и всичко това без резултат. Предполагайки, че става въпрос за проблеми в генетиката, ветеринарът му предложил да замени една част от стадото, но само след две седмици седемте нови крави също се разболели.

Тогава фермерът се обърнал към автора чрез асоциацията „Прозантел“. Експертизата показала, че проблемите на стопанството са свързани с разположението на сградите върху зона на пресичане на пукнатини (графика 2), в които се движи вода, която причинява естествени вреди. Освен това той установява, че сградите са обградени от 9 пилона с релейни антени и че 5 от тези 9 пилона смущават кравите, като влошаването на положението съвпада с тяхното поставяне.

Ефектът от тези релейни антени е неутрализиран с помощта на средства за защита, поставени в близост до антените и върху електрическите структури на стопанството. От поставянето им през септември 2004 г. насам кравите започват без проблем да влизат в помещението за доене и нямат никакви здравословни проблеми. Нивата на левкоцити са се върнали в границите на нормалните си стойности и остават в тях. Шест месеца след намесата и със същото стадо, млечната квота на стопанството е надхвърлена и фермерът се принуждава да продаде 5 крави, за да може тя да бъде спазена. Освен това от момента на намесата насам изчезва и астмата, от която страдал самият фермер.

Графика 2: Разположение на сградите на фермата в зона на пресичане на зони с пукнатини

razpolojenie-fermata

2. Стопанство на млекодайни крави във Вогезите

Положението на стопанството се влошава през 2002 г. Само за 3 години фермерът е загубил 76 крави и телета, нивата на левкоцитите на животните се увеличили, производството на мляко намаляло, а с него и плодовитостта на животните. Телетата оставали рахитични, кравите не искали да влизат в помещението за доене, а в него се държали нервно. Торът в изкопа се втвърдявал.

Никакво обяснение на ситуацията не се намирало в храненето, в санитарното състояние или в генетиката. Положението било катастрофално и ветеринарите и стопанските органи не знаели какво да предложат.

Прегледът, направен от ветеринара, показва, че проблемите са свързани с положението на сградата на същата пукнатина като тази на един пилон с релейни антени, намиращ се на 3,4 км. и на трансформатор на високо напрежение, намиращ се до стопанството.

Вредните ефекти на пилона, на трансформатора и на някои електрически уреди за доене са неутрализирани през юни 2005 г. с помощта на устройства за защита. Ефектът от това не се забавя: кравите влизат в помещението за доене без затруднения, а вътре остават спокойни, торът отново става течен след седмица, нивата на левкоцитите и на производството се увеличават (графика 3); загубите на телета и на крави спира и положението се връща към нормалното си състояние през есента.

Графика 3: Производство и качество на млякото, представени пред Организацията за санитарна защита на Вогезите

proizvodstvo-mliakoto

Съдия-изпълнител проверява ефективността на устройствата за защита в рамките на съдебна експертиза. В продължение на три седмици той отстранява тези средства от изкопа с тор.

Една седмица след премахването на устройствата торът започва отново да се втвърдява и след три седмици горният слой е отново твърд до такава степен, че една батерия, която той хвърля, остава на повърхността, фермерът може спокойно да стъпи върху нея. Торът отново става течен една седмица след връщането на устройствата на мястото им.

По време на трите седмици, в които средствата ги няма, умират 4 телета, а 19 от 38 крави получават възпаление на вимето, 3 крави спират да дават мляко и 3 дават с четвърт количество по-малко.

От този момент нататък се наложило фермерът да се намеси по искане на Съвета на Вогезите, на организациите за санитарна защита на пак там и на съседните департаменти в Марн и Мозел.

3. Център за изкуствено оплождане в Бретан

Извършеното проучване след намаляване на количеството и качеството на сперма на най-добрия бик показва, че проблемът се дължи на положението на централната сграда върху същата пукнатина, на която се намира релейна антена, разположена на 10 км., а също и на електрическа ограда.

Тази дейност се извършва с подкрепата на асоциация „Прозантел“ и д-р Навроки. Спермата е анализирана с руски апарат за диагностика GDV (www.korotkov.org) преди и след неутрализирането на релейната антена. То позволява на бика да се възстанови, като подобри количеството и качеството на сперма за четири месеца (графика 4).

Графика 4: Количество на дозите на сперма на бик от центъра за изкуствено оплождане

kolichetvoto-dozi

4. Салон за красота във Виена (Австрия)

Персоналът се чувства уморен, една пациентка не усеща подобрение на своето здраве. След като се намесва по молба на лекаря си, авторът констатира, че сградата на салона за красота се намира в зона на пукнатина, което обяснява присъствието на естествена вреда. Освен това левите полета на огъване са причинени от електрическата мрежа и апаратите, които присъстват в особено голям брой (релаксация, сауна и т.н.).

Поставянето на устройства за защита на тези апарати е причина за подобряването на здравословното състояние на персонала. Използването на руския апарат за диагностика AMSAT позволява на лекаря да види бързо подобряване в здравето на своята пациентка. Системата за диагностика AMSAT е компютърна апаратура, която позволява да се оцени функционалното състояние на организма (www.healthbody.ch).

5. Вятърна турбина №4 и роботизираната система за доене

Една двойка млекопроизводители от Финистер се сблъсква със сериозни проблеми в началото на 2008: високи нива на левкоцити при животните, възпаление на вимето, спад в производството на мляко, нервно поведение и полудяване на кравите, освен това настройките на компютрите и роботизираната система за доене се развалят.

Тъй като нищо не се е променило в отглеждането на стадото, земеделците решават, че има връзка между тези смущения и вкарването в работа на 9 вятърни турбини наблизо.

Намесата на Жан Югюен води до идентифициране на виновника – става въпрос за вятърна турбина№4, която се намира върху зона на пресичане на пукнатини. Поставянето на устройствата за защита разрешава проблемното положение.

От този момент нататък авторът е помолен от двама земеделци от Лоар Атлантик за съдействие при проблема с вятърните турбини, които смущават тяхното стопанство, а поставящите вятърните турбини са готови да сътрудничат на работата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Структурите на човека имат влияние върху физическата среда. Те променят на местно ниво свойствата на Земята и чрез нея имат ефект над хората и над животните.

Релейните антени, вятърните турбини, както и други електрически структури като трансформатори, пилони, мотори и т.н. представляват опасност за здравето на живите организми, които се намират на няколко километра разстояние, ако те са разположени в зона на кръстосване на пукнатини, по които се движи водата. Пукнатината представлява начин на предаване на тези „гео- и технопатогенни“ вредни влияния.

Продължителното излагане на тези негативни влияния може да доведе до нарушения в правилното функциониране на организма, смущение в поведението, както и болести при човека и животните.

Геоморфологичното изучаване с помощта на геоложки и топографски карти позволяват да се забележи дали тези електрически структури и местата, на които се проявяват вредните влияния, се намират на една и съща зона на пукнатина.

В общия случай поставянето на средства за защита (плочки от смола или керамика, които съдържат извлек от тропически растения от Бразилия и камъни от Русия) върху електрическите структури позволява да се премахнат тези излъчвания. При все това трябва да останем бдителни, тъй като промените в средата и особено увеличаването на мощността на структурите могат отново да причинят вреда. Тогава може да се наложи нова намеса.