Мобилните телефони - съвременният бич за раждаемостта

Мобилните телефони – съвременният бич за раждаемостта

вредни влияния върху човека и животните
Примери за вредното влияние върху живите организми
12.05.2016
Wi-Fi излъчванията са опасни за човека, природата и всичко живо
07.06.2016

Мобилните телефони – съвременният бич за раждаемостта

смъртоносното въздействие на мобилните телефони над човешкия ембрион

СМЪРТОНОСНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ЕМБРИОН

През 70-80-те години на миналия век в редица развити страни започва да се забелязва нарастване на броя на спонтанните аборти поради смърт на ембриона в майчината утроба поради неясни причини. Това става най-често през третия период от бременността. Някои специалисти излагат хипотезата, че върху здравето на жените влияе стресът, докато други продължават да търсят истинските причини за явлението.

То засяга и Русия – мнозина учени забелязват, че през 90-те години броят на децата непрекъснато намалява. Появяват се научни статии като „Ние измираме като нация“ на С. В. Соболев.

Президентът на Русия редовно се допитва до губернаторите как стои въпросът с раждаемостта в техните губернии. С цел тя да бъде повишена, е въведен така нареченият „майчински капитал“. По официални данни положението с раждаемостта уж се подобрява. Проблемът с намаляването на броя на децата е подменен с този за общата раждаемост, a причините за възникването му – с въпроса за лошата екология. Виновниците за смъртта на здрави деца в утробите на здрави майки не се търсят, защото „ембрионът още не е човек и за неговия живот и здраве не отговаря никой, освен самата майка“.

Но какво всъщност става с човешкия ембрион, докато той расте и се развива в майчината утроба? В свой доклад от 2008 г., главният акушер на Санкт Петербург Е. К. Айламазян отбелязва, че в заради лошата екологична обстановка до една трета от децата се раждат с патологични отклонения от типа на Даун. Жалкото е, че Министерство на здравеопазването започва да проявява загриженост за детското здраве едва след като децата се родят, т.е. когато в някои случаи е станало твърде късно. Болестта на Даун остава за цял живот и болният никога няма да стане нормален човек. Следователно външните условия могат да променят генетичните свойства на бъдещия човек. Такива характеристики имат канцерогенните фактори, каквито са някои химически вещества или различни видове лъчения. В Института по детска патология проф. Б. И. Глуховец констатира, че при загиналите ембриони около 40% вече имат генетични, а 60% – инфекциозни изменения.

В „Енергиен модел на канцерогенезата“ В. А. Олсянников отнася към канцерогенните фактори и излъчванията в радиодиапазона. Те лесно проникват в организма на бременната жена и засягат ембриона, като предизвикат генетични изменения в неговите тъкани. Понеже ембрионът още не разполага със собствени защитни имунни и репарационни системи, за да се предпази от подобни промени, той може или да загине от тях, или да се роди с въпросните изменения. Като успех в медицината прозвучава съобщението, че американски учени са отстранили злокачествен тумор при още не роден ембрион. Опитите на отделни учени да насочат вниманието ни към опасното влияние на електромагнитните излъчвания върху човешкото здраве се сблъскват с искането да бъдат извършени доказателствени проучвания. В предложения доклад ще бъдат посочени данни за реалната интензивност на излъчванията от ретранслаторите на мобилна телефония, измерени на работни места в нашия град. Но как да бъде избегната смъртта на ембрионите в съвременните условия? Появата на мобилните телефони създаде условия, при които предавателят на радиовълните се намира в непосредствен контакт с човешкия организъм. За тази опасност днес говорят мнозина и посочват по-специално нарастването на броя на туморите в мозъка и слюнчените жлези. Но мобилният телефон може да представлява реална смъртоносна заплаха за човека само през фазата на ембрионалното му развитие. Измерването на нивата на електромагнитното излъчване на мобилните телефони в областта на малкия таз на бременната показва, че ако се игнорират загубите в тъканите между кожата и ембриона, за обикновения човек тази интензивност е 500 пъти по-висока от пределно допустимите според руските стандарти нива. Надявам се, че цифрите ще успеят да убедят бременните жени да ползват мобилните телефони много предпазливо.

В. А. Овсянников (Физико-технически институт А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург)
www.biophys.ru/archive/congress2015.pdf#page=181

Ето как може да се сдобиете с иновативния стикер на Спинор България, предпазващ от вредните излъчвания на мобилните телефони