Замърсяване на околната среда - методи за предпазване

Как да се преборим със замърсяването на околната среда?

Телуричната мрежа – действията на планетата Земя
11.05.2016
вредни влияния върху човека и животните
Примери за вредното влияние върху живите организми
12.05.2016

Как да се преборим със замърсяването на околната среда?

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И НОВИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЧОВЕКА

Развитие, което се стреми да отвърне на нуждите на настоящето, не подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволят своите“, това е първото определение на устойчивото развитие, което дава г-жа Гро Харлем Брундланд, министър-председател на Норвегия през 1987 г.

Начините на производство и на консумация трябва да уважават човешката околна среда и естествената такава и да позволяват на всички жители на Земята да задоволяват своите основни нужди да се хранят, да имат жилище, да се обличат, да се обучават, да работят, да живеят в здрава околна среда“ (цитат от страницата на Министерството на екологията, на технологията, на устойчивото развитие и на устройството на териториите).

Тези принципни заявления са от основно значение, понеже през последните десетилетия, особено в индустриалните държави, влиянието на човека над Земята нараства значително. Всички сме единодушни по въпроса, че замърсяването на водите, въздуха и Земята, произтичащо от човека, играе съществена роля за влошаване на състоянието на нашата околна среда. Можем дори да установим увеличаването на структури, свързани с електричеството: мобилна телефония, вятърни турбини, безжичен интернет, блутут, кабели с високо напрежение – всички тези технологии подобряват нашето ежедневие, но и оказват вредно влияние, което към момента не може да се премери и касае физическата среда, като променя енергийните свойства на Земята. По този начин чрез нея живите същества са подложени на нов вид замърсяване, чиито ефекти остават до момента слабо проучени.

Работата на автора и на неговите колеги в домове и в стопанства във Франция, Австрия, Румъния, Русия, Швейцария и Украйна му е позволила да установи появата на феномени, които до този момент са били необясними.

Те установяват, че действително, ако една вятърна турбина или пилон, на който има релейна антена, се намира на пресечна точка на зони на приплъзване, в които тече вода, това може да доведе до опасни смущения в здравето на хората и животните, които се намират на няколко километра разстояние от тях, тъй като тези смущения се задвижват по невидим начин от телуричната мрежа.

Няколко фактора, които играят важна роля:

  • геологията – пресечната точка на пукнатините, движението на водата (продължителни пукнатини), вид на скалите;
  • форма на пилоните (височина)
  • мястото на поставянето в земята;
  • мощността на излъчващите средства и засегнатите честоти.

Комбинацията на тези фактори и тяхното развитие (например увеличаване на мощността) оказват влияние върху значимостта на смущенията.

Този вид замърсяване се разпространява чрез пукнатините в земята. Този сравнително нов феномен е свързан с насищането на земята, чийто праг на поносимост е преминат. Поставянето и включването в напрежение на релейни антени или вятърни турбини на критични точки, например в зони на пресичане на пукнатини, причиняват локално нарушаване на равновесието на физическата среда – едно нарушаване на равновесието повлича след себе си появата на вреди, които наричаме „полета на огъване“.

През 1913 г. френският математик Ели Картан предполага за съществуването на този вид полета, които са породени от гъстотата на ъгловото движение на ротацията; неговите идеи са развити от руските учени Анатолий Акимов, Генади Шипов, Влайл Казначеев и др.

Нека разгледаме някои понятия в полета на огъване:

  • Полетата на огъване са създадени от спин (ъглов момент на квантови частици) или от форма; те са два вида:
  • статични полета на огъване от формата на предмет (например, менхир, пилон, метален елемент);
  • динамични полета на огъване, които се появяват в присъствието на електромагнитни вълни и които наричаме също „компонент на огъване на електромагнитни вълни“.
  • Съществуват полета на огъване наляво и надясно.
  • До днес не можехме да измерваме полетата на огъване, което прави проучването им трудно.

Руският академик Влайл Казначеев е изучил физическата интеракция между полетата на огъване и биологическите елементи (клетки, бактерии и т.н.) в Института за клинична експериментална медицина и в Световния институт за космическа антропология (Новосибирск, Русия). Той констатира вредното влияние на левите полета на огъване върху клетките; обратно – десните полета на огъване изглеждат според него благоприятни за живите същества.

Практиката показва, че продължителното излагане на леви полета на огъване може да причини смущения в поведението на животните – агресивно поведение и канибализъм, увеличаване на левкоцитите в млякото на млекодайните животни, възпаление на вимето, репродуктивни проблеми и други болести, необяснима смърт и т.н.

При човека това излагане може да причини неспокоен сън, безпричинна умора дори след привидно здравословен сън, главоболие, преждевременно остаряване и т.н. Тялото се опитва да се съпротивлява на тази външна интервенция и реакцията му зависи от началното състояние на организма.

Всички сме различни и не реагираме еднакво на външни влияния. Един човек може да не усети нищо, а друг  да изпитва силни смущения на едно и също място и в един и същи момент.

Трудността тези феномени да се вземат предвид, е без съмнение резултат от този субективен елемент и от липсата на средства той да се измери. Нека отбележим все пак, че някои руски устройства успяват да засекат тези ефекти (виж по-долу „Един салон за красота във Виена“).

При психически чувствителните хора това може да предизвика смущения в поведението – агресия, тревожност, депресия. Развитието на тези процеси зависи от няколко фактора – продължително излагане на влияние от леви полета на огъване, влошаване на състоянието на имунната система, резерви на организма и др.

Нека да изследваме случая на пилон с релейни антени. Според теорията за полетата на огъване дългият цилиндър, който образува пилонът, създава леви и десни полета на огъване, които са отчасти високи и отчасти ниски (графика 1) дори когато електрическото оборудване не е включено. Зоната на пресичане на пукнатини, в които тече вода, създава също полета на огъване и ако пилонът е поставен в тази зона на пресичане, полетата на огъване са подсилени.

В този случаи те ще бъдат допълнително подсилени от включването на релейните антени и от привнесените електромагнитни вълни, които преминават през поставянето в земята (графика 2).

Зоните на пукнатини с течаща вода представляват канал за прехвърляне на полета на огъване. Техният естествено вреден ефект е подсилен от присъствието на релейните антени и вятърните турбини, макар че това прехвърляне се случва без енергия, която да може да бъде премерена (графика 3).

Графика 1: Поле на огъване, създадено от пилон

pole-na-ogyvane-1

Графика 2: Положението на пилона в зона на пресичане на пукнатини, създава леви вълни на огъване

polojenie-pilona

Графика 3: Положение на вятърна турбина в зона на пресичане на зона на пукнатини

polojenie-na-viatyra