Вредно влияние на релейните антени върху човека

Вредното влияние на релейните антени

Телуричната мрежа – действията на планетата Земя
11.05.2016

Вредното влияние на релейните антени

ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ НА РЕЛЕЙНИТЕ АНТЕНИ И ВЯТЪРНИТЕ ТУРБИНИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И ЖИВОТНИТЕ

Развитието на новите технологии като вятърните турбини и релейните антени, които са необходими за мобилната телефония, създават нови видове замърсявания, които се разпространяват чрез пукнатините в земята, могат да оказват вредно влияние върху здравето на човека и животните. В тази статия Александър Русинов споделя своя опит, който го е накарал да осмисли връзката между някои от тези структури и смущенията, които се наблюдават при човека и животните и да предложи начини за излизане от тази ситуация.

Статията пред вас може да ви учуди, тъй като тя се интересува от проблеми, чието възникване е малко известно и които до днес рядко се вземат предвид. При все това тези проблеми са реални. Логично е да смятаме, че увеличаването на броя на антените и на вятърните турбини, което се случва отскоро и в голям мащаб, както и тяхното поставяне в земята, създават полета, които променят естественото равновесие в земята и оказват ефект над биосферата.

Нека отбележим, че осъзнаването на истината за тези феномени се развива, но това се отнася повече за здравето на човека, отколкото за това на животните.

Селската среда е особено силно засегната – например стопанствата, в които животните са засегнати (свинарници, места за доене и др.). Както знаем, животните са силно свързани със земята. С право отделяме голямо внимание на здравето на човека. Фермерите обаче изпитват затруднения в това да ни накарат да вземем предвид смущенията, които засягат техният добитък. Тенденциозно обаче ние отдаваме това на причини, свързани с храненето, генетиката, бактериите или пък да подлагаме на съмнение техниката на фермерите, като ги съветваме да се обърнат към неефективни решения, които не им помагат да се справят с този проблем. Тъкмо за да помогнем на фермерите, ни се струва полезно да направим изложение на ситуацията и да благодарим на редакционния екип на списание „ГРЕФ“ за това, че публикува тази статия.

Александър Русинов е инженер-геолог от руски произход с диплома от Московския университет на дружбата на народите, магистър в областта на информатиката и инженерството на Националното училище за инженери на Брест. В момента той живее в Бретан. Работил е по въпроса за връзката между пукнатините в земята и щетите, причинени от земетресенията, както и върху ефекта на дейността на пукнатите над структури и сгради в райони без сеизмична активност, с цел да даде съвет на урбанистите и изследователите на тези райони. Неговите научни познания и развитата му чувствителност са го накарали впоследствие да се заинтересува от смущенията, които наблюдава в околната среда и които са причинени и от Земята, и от съвременните нови технологии.

С помощта на асоциация „Прозантел“, с ръководител Жан Югюен (Плебе-Крист, Финистер), той развива протокол за анализ и обработка на тези смущения и основава ТЕЛУС САРЛ (rusanov@tellus29.com), за да отвърне на молбите за помощ. Реалното и вредно влияние на електромагнитните вълни започва да се признава все повече, макар и за момента да не може да бъде измерено.

Доминик Данги де Дезер (ЕНГРЕФ, 1971) е сътрудник при написването на настоящата статия. Той е инженер в областта на селските райони, водите и горите към Съвета по земеделие, храни и селски райони.