Защита от вредни излъчвания | Спинор България

Нашите продукти

 • устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори

  Защита от вредното влияние на телевизорите и мониторите на ПК – „Форпост-1“

  180.00лв.

  Устройството „Форпост-1“ се оказва надеждно и удобно средство за защита на човека от негативните влияния на торсионните или инфорационните компоненти на електромагнитните излъчвания на мониторите на персоналните компютри, телевизорите и електронната техника като цяло.

  Гаранционният срок за експлоатация на устройството „Форпост-1“ е минимум 7 години.

 • устройство, предпазващо от вредните wi-fi излъчвания

  Защита от вредните излъчвания на Wi-Fi – „Vernada Geo“

  480.00лв.

  Vernada Geo – защита от негативното влияние на Wi-Fi, както и на помещения върху геопатогенните зони

  Устройството „Vernada Geo“ неутрализира влиянието от вредните излъчвания на Wi-Fi системите, безжичните мрежи, както и на геопатогенните зони, върху които са разположени апартаменти, офиси и други помещения, като по този начин защитава хората от вредното влияние на радиацията.

  Гаранционният срок за експлоатация на устройството „Vernada Geo“ е минимум 7 години.